polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ważna informacja dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i mieszkańców              gminy Zawadzkie

 

       W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-Cov-2, zaleca się odwołanie wszelkich imprez artystycznych, rozrywkowych, imprez sportowych, zgromadzeń, spotkań i innych wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych na terenie gminy Zawadzkie    do odwołania.

Ponadto proszę o bezwzględne przestrzeganie zaleceń i wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego tj.:

  • często myj ręce,
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
  • zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy: należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha  lub ma gorączkę,
  • stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Powyższe zalecanie jest podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

×

Wyszukaj w serwisie