polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje,
iż na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w związku z poleceniem Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r. dotyczącym przedłużenia zawieszenia działalności w żłobkach (nr sprawy: PSiZ.I.4100.13.2020.KG) – przedłużony został okres zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka Publicznego w Zawadzkiem, przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Zawadzkiem na czas: od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

×

Wyszukaj w serwisie