polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego składa podziękowania Panu Adamowi Sikorskiemu – Prezesowi Zarządu UNIMOT S.A. oraz Panu Czesławowi Floreckiemu – Kierownikowi Rozlewni Gazu UNIMOT S.A. za nieodpłatne przekazanie dużych ilości płynu do higienicznej dezynfekcji rąk, a także maseczek ochronnych wielokrotnego użytku w celu ich dalszej redystrybucji na potrzeby podejmowanych działań służących profilaktycznemu zabezpieczeniu i ochronie ludności gminy Zawadzkie. Wskazane środki ochrony przekazane zostały na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem, Żędowicach i Kielczy, Policji w Zawadzkiem, a także Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku.

W czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zadanie niesienia pomocy przez wszystkie instytucje działające na terenie gminy Zawadzkie jest szczególnie utrudnione. Dlatego takie dary są niezwykle miłe, ważne i stanowią nieocenioną pomoc w podejmowaniu profilaktycznych działań ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego.

 

×

Wyszukaj w serwisie