polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

herb-zawadzkiego 2.png

KOMUNIKAT
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

w sprawie planowanej daty otwarcia przedszkoli oraz żłobka prowadzonych przez gminę Zawadzkie

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. planowane jest otwarcie Żłobka Publicznego w Zawadzkiem oraz przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie, tj.: Przedszkola Publicznego w Kielczy, Przedszkola Publicznego
w Żędowicach, Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Zawadzkiem oraz Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem.

Placówki będą funkcjonowały przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktualnych wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (udostępnianych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

Mając na uwadze powyższe, wszelkie informacje, w tym przyjęte
w poszczególnych placówkach procedury bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na bieżąco zamieszczane będą na stronach internetowych żłobka oraz przedszkoli
. Szczegółowych informacji udzielają także Dyrektorzy placówek. Rodziców oraz opiekunów dzieci proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.    

 

 


Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

×

Wyszukaj w serwisie