polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 12 maja 2020 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobka. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z uruchomieniem przedszkoli i żłobka przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ponadto podsumowano I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie oraz omówiono sprawy bieżące.

DSC_0128.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie