polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 13 maja br. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z przedstawicielami: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku, a także Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.  

Celem spotkania było poruszenie zagadnień dotyczących trudności, jakie dotykają Seniorów
w gminie Zawadzkie, wynikających z wystąpienia w kraju stanu epidemii, a także możliwości udzielenia Seniorom wsparcia.    

zdjęcie.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie