polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

                                                                         Zawadzkie, dnia 18 maja 2020 r.

 

HERB ZAWADZKIEGO ver11.jpeg   

KOMUNIKAT
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

w sprawie funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik”
(przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Zawadzkiem)

 

Informuję, że od dnia 18 maja 2020 r. kompleks sportowy „Orlik” (zarządzany przez gminę Zawadzkie) czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 16:00 do 20:00
, przy czym:

 • w godzinach od 16:00 do 18:00 – dostępny dla klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, grup zorganizowanych,
 • w godzinach od 18:00 do 20:00 – dostępny dla użytkowników indywidualnych.


Kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, grupy zorganizowane dokonują rezerwacji w godzinach otwarcia boiska – u gospodarza obiektu Pani Anety Stefan oraz w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – pod numerem tel. 77 46 23 113.

Zasady korzystania z "Orlika":

 • na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób
  i 2 trenerów korzystających z obiektu (z wyłączeniem jego obsługi);
 • korzystający z obiektu dokonują każdorazowo zgłoszenia swojej obecności
  u gospodarza obiektu;
 • obowiązuje zachowanie dystansu społecznego;
 • osoby przebywające na boisku nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa;
 • nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego (z wyjątkiem toalety);
 • obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu;
 • obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzętu sportowego, klamek, wejścia, WC itp.;
 • osoby przebywające na boisku korzystają z osobistego sprzętu treningowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

 

×

Wyszukaj w serwisie