polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 21 maja br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę Zawadzkie. Podczas spotkania omówione zostały sprawy związane z możliwością organizacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto dyskutowano na temat organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych dla uczniów klas I-III i konsultacji dla uczniów klas VIII od dnia 25 maja br. oraz konsultacji dla pozostałych uczniów szkół od dnia 1 czerwca br.

Dyrektorzy szkół przedstawili opracowane procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały
na terenie poszczególnych placówek podczas realizacji zajęć i konsultacji.   

Omówiono także sprawy bieżące.

DSC_0156.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie