polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

KOMUNIKAT
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

w sprawie funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik”
(przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Zawadzkiem)

 

Informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. kompleks sportowy „Orlik” (zarządzany przez gminę Zawadzkie) czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00, przy czym:

  • w godzinach od 16:00 do 18:00 – dostępny dla klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, grup zorganizowanych,
  • w godzinach od 18:00 do 20:00 – dostępny dla użytkowników indywidualnych.


Kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, grupy zorganizowane dokonują rezerwacji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – pod numerem tel. 77 46 23 113.

Zasady korzystania z "Orlika":

  • weryfikacji podlega liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
  • dezynfekcji podlegają szatnie i węzły sanitarne;
  • zapewnia się osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
  • dezynfekuje się urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
  • należy zachowywać 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
  • ograniczeniu podlega kontakt pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
  • osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe;


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

×

Wyszukaj w serwisie