polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego:

„Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego."

Opublikowano: 2020-11-02


Informacja Głównego Urzędu Statystycznego:

„Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego.

Przypomina się rolnikom, że jeżeli do momentu kontaktu z rachmistrzem spisowym (terenowym lub telefonicznym) nie dokonał samospisu, to ma obowiązek udzielić informacji rachmistrzowi.”

Opublikowano: 2020-10-23


Zapraszamy do udziału w quizie dot. Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dla mieszkańców województwa opolskiego.

Quiz uruchomiony zostanie w dniu 16 października br. i trwać będzie do poniedziałku 19 października br. do godz. 10:00.

Poniżej link do quizu https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/psr-2020-konkursy-dla-przedszkoli-szkol-i-inne,115,1.html  .

Opublikowano: 2020-10-16


Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

Tożsamość rachmistrza spisowego można potwierdzić poprzez:

1. Okazanie przez rachmistrza identyfikatora zawierającego m. in zdjęcie rachmistrza, imię i nazwisko, nr identyfikatora, podpis Dyrektora Urzędu Statystycznego

2. Stronę internetową pod adresem https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

3. Infolinię pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00)

PDFKomunikat Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego.pdf (83,29KB)

PDFZasady realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie.pdf (138,23KB)

Opublikowano: 2020-10-12


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

 • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

info o rachmistrzach.jpeg

Opublikowano: 2020-10-02


Rolniku! Możesz się spisać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

W budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.

Zamiar skorzystania z Gminnego Punktu Spisowego należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 77 46 23 146, w celu umówienia pobytu w urzędzie.

Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne
i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl

W razie pytań pomocą służą pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Zawadzkiem pod numerem telefonu:

 • Grzegorz Wieszołek tel.77 46 23 146,
 • Beata Karlińska tel.77 46 23 145.

Opublikowano: 2020-09-24


„Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Spisz się przez Internet: spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii z cennymi nagrodami”.

Opublikowano: 2020-09-18


„Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny! Nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: spisrolny.gov.pl i weź udział w loterii”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria.

Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

Loteria będzie trwać od 1 października do 23 listopada 2020 r. tj. do ostatniego losowania. 
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe:

 • 20 laptopów  (nagroda główna)
 • 88 tabletów
 • 400 przenośnych dysków twardych

Losowania

W ramach loterii zostaną przeprowadzone 3 losowania  w terminach:

 • 20.10.2020 r
 • 03.11.2020 r.
 • 23.11.2020 r.

Podczas dwóch pierwszych losowań, losowane będą tablety i przenośne dyski twarde. Trzecie losowanie obejmie nagrody główne. W trzecim losowaniu, wszystkie unikalne kody będą miały szanse na wygraną. Wszystkie losowania będą odbywać się pod nadzorem komisji. Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale Youtube GUS, a dodatkowo wyniki będą publikowane na stronie loterii.

Opublikowano: 2020-09-08


Ważne informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

dla rolników w gminie Zawadzkie

Metody spisowe:

 • Samospis internetowy, w okresie od dnia 1.09 do dnia 30.11-2020 r. - za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (jeśli ktoś nie posiada Internetu powinien skorzystać z gminnego punktu Spisowego)
 • wywiad telefoniczny, w okresie od dnia 16.09 do dnia 30.11.2020 r. - przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego
 • wywiad bezpośredni w okresie od dnia 1.10 do dnia 30.11.2020 r. - przeprowadzany przez rachmistrza terenowego (rachmistrze rozpoczną prace 1 października 2020 r.).

 Informacje można uzyskiwać:

 • Infolinia spisowa: tel. 22 279 99 99
 • Więcej informacji o PSR 2020: https://stat.gov.pl
 • Gminne Biuro Spisowe w gminie Zawadzkie – tel. 77 46 23 146
 • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728).

 Ochrona danych w Powszechnym Spisie Rolnym

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej (mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac tylko po przeszkoleniu i złożeniu pisemnego przyrzeczenia). Ochronę zebranych danych zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jednocześnie jest administratorem danych zebranych w ramach spisu.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych. Nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

 Spis Rolny ważny dla wszystkich!

 Powszechny Spis Rolny 2020 – jak przekazać dane?

Rolnicy biorący obowiązkowo udział w spisie mają przede wszystkim do wyboru trzy sposoby przekazania danych o gospodarstwie w formie:

 1. samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
 2. wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej „rachmistrzem telefonicznym”;
 3. bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego   z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej „rachmistrzem terenowym”. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Rachmistrz w terenie!

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej opcji samispisu (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego (w razie epidemii COVID -19 – telefonicznie). Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą mogli odmówić udzielenia odpowiedzi.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator, wydany przez Urząd Statystyczny. W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym

Jak rozpoznać rachmistrza spisowego?

Rachmistrz terenowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym: imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego, numer identyfikatora, nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu, pieczęć wojewódzkiego biura spisowego, podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora, okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Jakie dane podajemy rachmistrzom?

W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw zbierane będą: 

 • dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, itd.)
 • informacje dotyczące m.in. sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie
 • informacji o udziale działalności rolniczej, działalności pozarolniczej w dochodach gospodarstwa, odchodach z pracy najemnej, dochody z emerytur, rent i innych świadczeń 
 • informacje o powierzchni, m.in.: gruntów ogółem, zasiewów, łąk, pastwisk, poplonów, szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmuje także pogłowie zwierząt gospodarskich, w tym: byczków, jałówek, warchlaków, loch, knurów, świń, maciorek owczych, jagniąt, koni, kur niosek oraz samic zwierząt futerkowych
 • informacje, czy w gospodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb (powierzchnia stawów, urządzenia do chowu lub hodowli ryb, gatunki ryb)
 • informacje o liczbie maszyn i urządzeń, które używa w gospodarstwie, takich jak: ciągniki, ładowarki teleskopowe, kombajny o różnym przeznaczeniu, siewniki, kosiarki, opryskiwacze, roboty udojowe i inne urządzenia
 • informacje o zużyciu nawozów oraz powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich (obór, chlewni, kurników, silosów, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych oraz stodół)
 • informacje o osobach pracujących w gospodarstwie.

 

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa GUS.

Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawierać będzie ważne informacje potrzebne do logowania w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować – przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

 Metoda spisowa - w domu lub w naszym Urzędzie!

 • samospis to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu w dogodnym do siebie momencie. W przypadku wystąpienia problemów podczas samospisu należy skontaktować się z infolinią spisową pod numerem tel. 22 279 99 99.

W sytuacji epidemii samospis ma wielką przewagę nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, gdyż nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Do rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do internetu przygotowane zostało w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem specjalne stanowisko w oddzielnym pomieszczeniu na czas realizacji spisu – tzw. Gminny Punkt Spisowy, w którym można się spisać samodzielnie i bezpiecznie. Gminne Biuro Spisowe służy pomocą w tym zakresie.

Zamiar skorzystania z Gminnego Punktu Spisowego należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 77 46 23 146, w celu umówienia pobytu w urzędzie.

Jeśli rolnik z jakichś powodów nie może lub nie chce się spisać przez internet powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Infolinia dostępna pod numerem tel. 22 279 99 99.

Więcej informacji można znaleźć w Vademecum Powszechnego Spisu Rolnego 2020:

PDFVademecum Powszechnego Spisu Rolnego 2020.pdf (971,72KB)

Opublikowano: 2020-08-27


INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Zawadzkiego

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728)

Burmistrz Zawadzkiego

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Zawadzkie.
 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 1. być osobą pełnoletnią,
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   

       2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;
 3. zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
   
 4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
   
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
   
 6. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
  o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   
 7. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
   

       7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
   
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.
  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Adres do doręczeń:
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Grzegorz Wieszołek – tel. 77 4623 146


DOCXZałącznik Nr 1.docx (12,34KB)

DOCXZałącznik Nr 2.docx (12,47KB)

DOCXZałącznik Nr 3.docx (13,21KB)

DOCXInformacje dodatkowe dla osób skladajacych oferty.docx (12,94KB)

DOCXInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx (18,33KB)

Opublikowano: 15.06.2020 r.


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U.z 2019 r. poz. 1728) w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny, który obejmie gospodarstwa rolne należące do osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Ustawa określa między innymi  metodę i tryb prowadzenia prac spisowych oraz organizację aparatu spisowego, w skład którego wchodzić będą – prowadzące spis w terenie – gminne biura spisowe, powoływane odpowiednio przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta – działających jako gminni komisarze spisowi.

Jednocześnie informujemy, że aktualna sytuacja spowodowana pandemią wirusa COVID–19 oraz potencjalny powrót zagrożenia epidemicznego na jesieni br. może spowodować konieczność nowelizacji ustawy o powszechnym spisie rolnym, co może zasadniczo wpłynąć – przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego terminu spisu – na zasady i tryb realizacji prac spisowych.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny (PSR) będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego
 • Wojewódzki komisarz spisowy
 • Gminny komisarz spisowy.

PSR zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych)
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Informacje przekazane przez rolników są zabezpieczone!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Jeśli rolnik nie ma dostępu do Internetu, zapewnimy dostęp w urzędzie

W Gminnym Biurze Spisowym zapewnimy bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do PSR, który będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Statystyka a ochrona danych w PSR

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) oraz ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) - plik do pobrania

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Opublikowano: 04.06.2020 r.

×

Wyszukaj w serwisie