polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie

 

PDFInformacja - bip (2).pdf (323,42KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie