polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ważne informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

dla rolników w gminie Zawadzkie

Metody spisowe:

 • Samospis internetowy, w okresie od dnia 1.09 do dnia 30.11-2020 r. - za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (jeśli ktoś nie posiada Internetu powinien skorzystać z gminnego punktu Spisowego)
 • wywiad telefoniczny, w okresie od dnia 16.09 do dnia 30.11.2020 r. - przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego
 • wywiad bezpośredni w okresie od dnia 1.10 do dnia 30.11.2020 r. - przeprowadzany przez rachmistrza terenowego (rachmistrze rozpoczną prace 1 października 2020 r.).

 Informacje można uzyskiwać:

 • Infolinia spisowa: tel. 22 279 99 99
 • Więcej informacji o PSR 2020: https://stat.gov.pl
 • Gminne Biuro Spisowe w gminie Zawadzkie – tel. 77 46 23 146
 • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728).

 Ochrona danych w Powszechnym Spisie Rolnym

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej (mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac tylko po przeszkoleniu i złożeniu pisemnego przyrzeczenia). Ochronę zebranych danych zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jednocześnie jest administratorem danych zebranych w ramach spisu.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych. Nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

 Spis Rolny ważny dla wszystkich!

 Powszechny Spis Rolny 2020 – jak przekazać dane?

Rolnicy biorący obowiązkowo udział w spisie mają przede wszystkim do wyboru trzy sposoby przekazania danych o gospodarstwie w formie:

 1. samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
 2. wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej „rachmistrzem telefonicznym”;
 3. bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego   z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej „rachmistrzem terenowym”. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Rachmistrz w terenie!

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej opcji samispisu (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego (w razie epidemii COVID -19 – telefonicznie). Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą mogli odmówić udzielenia odpowiedzi.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator, wydany przez Urząd Statystyczny. W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym

Jak rozpoznać rachmistrza spisowego?

Rachmistrz terenowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym: imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego, numer identyfikatora, nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu, pieczęć wojewódzkiego biura spisowego, podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora, okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Jakie dane podajemy rachmistrzom?

W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw zbierane będą: 

 • dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, itd.)
 • informacje dotyczące m.in. sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie
 • informacji o udziale działalności rolniczej, działalności pozarolniczej w dochodach gospodarstwa, odchodach z pracy najemnej, dochody z emerytur, rent i innych świadczeń 
 • informacje o powierzchni, m.in.: gruntów ogółem, zasiewów, łąk, pastwisk, poplonów, szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmuje także pogłowie zwierząt gospodarskich, w tym: byczków, jałówek, warchlaków, loch, knurów, świń, maciorek owczych, jagniąt, koni, kur niosek oraz samic zwierząt futerkowych
 • informacje, czy w gospodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb (powierzchnia stawów, urządzenia do chowu lub hodowli ryb, gatunki ryb)
 • informacje o liczbie maszyn i urządzeń, które używa w gospodarstwie, takich jak: ciągniki, ładowarki teleskopowe, kombajny o różnym przeznaczeniu, siewniki, kosiarki, opryskiwacze, roboty udojowe i inne urządzenia
 • informacje o zużyciu nawozów oraz powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich (obór, chlewni, kurników, silosów, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych oraz stodół)
 • informacje o osobach pracujących w gospodarstwie.

 

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa GUS.

Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawierać będzie ważne informacje potrzebne do logowania w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować – przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

 Metoda spisowa - w domu lub w naszym Urzędzie!

 • samospis to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu w dogodnym do siebie momencie. W przypadku wystąpienia problemów podczas samospisu należy skontaktować się z infolinią spisową pod numerem tel. 22 279 99 99.

W sytuacji epidemii samospis ma wielką przewagę nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, gdyż nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Do rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do internetu przygotowane zostało w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem specjalne stanowisko w oddzielnym pomieszczeniu na czas realizacji spisu – tzw. Gminny Punkt Spisowy, w którym można się spisać samodzielnie i bezpiecznie. Gminne Biuro Spisowe służy pomocą w tym zakresie.

Zamiar skorzystania z Gminnego Punktu Spisowego należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 77 46 23 146, w celu umówienia pobytu w urzędzie.

Jeśli rolnik z jakichś powodów nie może lub nie chce się spisać przez internet powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Infolinia dostępna pod numerem tel. 22 279 99 99.

Więcej informacji można znaleźć w Vademecum Powszechnego Spisu Rolnego 2020:

PDFVademecum Powszechnego Spisu Rolnego 2020.pdf (971,72KB)

Opublikowano: 2020-08-27

×

Wyszukaj w serwisie