polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Rozpoczął się nabór do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny. W tym roku nagroda przyznawana jest uczniom za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 w dwóch kategoriach „wiedza” i „sztuka”. W każdej z nich przewiduje się przyznanie do 30 nagród. Nagroda Prymus Opolszczyzny jest nagrodą finansową (w kwocie do 2 500 zł), wypłacaną jednorazowo, skierowaną do osób uczących się na terenie województwa opolskiego.
Regulamin nagrody wraz z wnioskami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w zakładkach:
– Kategoria WIEDZA: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/
– Kategoria SZTUKA: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-kultury/
Wnioski o przyznanie nagrody  należy dostarczyć w terminie do 18 września br. (decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki za pośrednictwem platformy ePuap lub – po uzgodnieniu – data złożenia w Departamentach):
W kategorii WIEDZA: listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
lub bezpośrednio do siedziby Departamentu – jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (tel. 77 4467 838, 77 4467837). W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 44 67 835 /841 /837/ 838 lub e-mail: dep@opolskie.pl
W kategorii SZTUKA: listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Kultury Sportu i Turystyki 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
lub bezpośrednio do siedziby Departamentu – jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Kultury Sportu i Turystyki (tel. 77 4429 336, 77 4429 337). W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 4429 336 /337 lub e-mail:

×

Wyszukaj w serwisie