polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 10 września br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wziął udział w Konferencji Regionalnej z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego na temat polityki spójności na lata 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Pałacu w Sulisławiu była Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W trakcie konferencji omówione zostały instrumenty wsparcia na lata 2021-2027, a także przygotowanie do wyzwań i celów, jakie stoją przed samorządami.

 

×

Wyszukaj w serwisie