polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 16 września br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wraz z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Kowalską oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyli rowerowy objazd po miejscowości Zawadzkie. Forma rowerowego przeglądu pozwoliła dokonać ustaleń w zakresie stanu utrzymania dróg, oznakowania, a także miejsc służących rekreacji oraz innych terenów gminnych z lepszej perspektywy. Tym samym zweryfikowano, jakie prace powinny zostać wykonane jeszcze przed sezonem zimowym, jakie zaś zaplanować należy w dalszej perspektywie. Ustalono, na jakich terenach występują niedociągnięcia tak, aby odbiór zarówno mieszkańców Zawadzkiego, jak i wszystkich odwiedzających nasza gminę, był jak najbardziej pozytywny.

Poniżej przedstawiamy krótką relację zdjęciową. 

 

×

Wyszukaj w serwisie