polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 28 września 2020 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad Sesji jest następujący:

Porządek obrad:
I.    Sprawy regulaminowe:
1)    Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2)    Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3)    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r.   
II.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., w tym:
1)    przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2020 r.;
2)    opinia komisji wspólnej;
3)    dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.;
4)    głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy
       za  I półrocze 2020 r.
III.    Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
IV.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu.
V.    Interpelacje i zapytania radnych.
VI.    Sprawy różne i organizacyjne.
VII.    Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
VIII.    Zakończenie obrad Sesji.              
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

×

Wyszukaj w serwisie