polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 23 września br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski wraz z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Kowalską, Skarbnikiem Gminy Kariną Nowak oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyli rowerowy objazd po miejscowościach Żędowice i Kielcza – przy współudziale sołtysa Żędowic Jerzego Stasz. Celem takiej formy przeglądu poszczególnych miejscowości było dokonanie ustaleń w zakresie stanu utrzymania dróg, oznakowania, a także miejsc służących rekreacji oraz innych terenów gminnych z lepszej perspektywy. Urzędnicy zweryfikowali zatem jakie prace można wykonać w nadchodzącym czasie, jakie zaś zaplanować należy w dalszej perspektywie. Ustalono, na jakich terenach występują niedociągnięcia tak, aby odbiór zarówno mieszkańców Żędowic i Kielczy, jak również wszystkich odwiedzających nasza gminę, był jak najbardziej pozytywny.

Podobny objazd po miejscowości Zawadzkie miał miejsce w ubiegłym tygodniu.

Poniżej przedstawiamy krótką relację zdjęciową z dzisiejszego dnia.  

 

 

×

Wyszukaj w serwisie