polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawadzkie,

Gmina Zawadzkie rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt, realizowany na terenie gminy Zawadzkie, związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany
w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, tj.  na:

  • kocioł na biomasę (pellet) spełniający wymagania 5 klasy oraz ekoprojektu
  • ogrzewanie olejowe
  • ogrzewanie elektryczne
  • ogrzewanie gazowe (gaz lpg)
  • ogrzewanie gazowe (przyłączenie do sieci gazowej)
  • pompę ciepła
  • pompę ciepła + panele fv
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej

Mieszkańcy, którzy w najbliższych dwóch latach (2021-2022) planują likwidację indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotłów/pieców na paliwo stałe) proszeni są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem deklaracji, w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu w naszej gminie.

Wzór deklaracji do pobrania dostępny jest :

-  plik do pobrania: PDFDeklaracja woli przystapienia do projektu z zalacznikami.pdf (563,80KB)

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. 110,

- u sołtysów w Sołectwach Żędowice i Kielcza.

Deklaracja ma charakter wstępny i nie jest wiążąca. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Zawadzkie zewnętrznych środków dofinansowania  oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału w projekcie.

W przypadku realizacji projektu indywidualny odbiorca, który złoży wypełnioną deklarację otrzyma dofinansowanie zależne od wybranego źródła ciepła i skali realizowanej inwestycji sięgające max. 34% kosztów inwestycji ze środków UE oraz  max. 2.000,00 zł ze środków budżetu gminy * 

W projekcie nie ma tzw. kryterium dochodowego (uzależnienia wielkości dotacji od uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym). Dla osób, które terminowo złożą deklaracje, Gmina Zawadzkie przygotuje wniosek i sfinansuje uproszczoną ocenę energetyczną nieruchomości (element obowiązkowy programu).

 

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ

DO DNIA  01.10.2020 r. do godz. 14:30

w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem ul. Dębowa 13

pok. 110 lub biuro podawcze

Decyduje kolejność złożonych deklaracji

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 46 23 138  lub 77 46 23 140

*koszty pokrywane ze środków UE będą uzależnione od limitów inwestycyjnych ustalonych odpowiednio dla rodzaju źródła ekologicznego

PDFDeklaracja woli przystapienia do projektu z zalacznikami.pdf (563,80KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie