polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 29 września 2020 r. w naszej gminie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Bogactwo leśne Doliny Małej Panwi" realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt skierowany był do 60 osobowej grupy osób dorosłych z województwa opolskiego, którzy zdobyli cenną wiedzę na temat przeszłości geologicznej, rzeźby terenu, walorów przyrodniczych i historycznych doliny Małej Panwi, oraz na temat hodowli Koników polskich i możliwości rozwoju jaki za sobą niesie jej podtrzymanie.

W części teoretyczno-warsztatowej spotkania można było wysłuchać m.in. ciekawego wykładu o dolinie rzeki Mała Panew, wygłoszonego przez prof. dr hab. Ireneusza Malika z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Druga część spotkania odbyła się przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy, gdzie odbyły się m.in. warsztaty w terenie. Nie zabrakło także przejażdżki bryczką po leśnych ścieżkach Nadleśnictwa Zawadzkie. Spotkaniu towarzyszyła uroczystość nadania Izbie Geologicznej w Kielczy imienia prof. dr hab. Joachima Szulca, zmarłego w tym roku wybitnego geologa, badacza i nauczyciela akademickiego kilku pokoleń.

 

×

Wyszukaj w serwisie