polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2020 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2020”. Dofinansowanie stanowiło 56,93% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało sześciu /6/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 9,745 Mg odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie wyniosło:

  • ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.410,75 zł;
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 3.410,75 zł.
×

Wyszukaj w serwisie