polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie, że w dniu 15 października  br. na boisku przy ul. Polnej  w Kielczy organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (z samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że mieszkaniec gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do 18:00. Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad powinien udokumentować, że posiada naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. mieć ze sobą książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków wielolokalowych).

Odpady dostarczone przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Zawadzkie lub pochodzące z firm, a także dostarczone do punktu poza wyznaczonymi godzinami obowiązywania zbiórki mobilnej –  nie będą odbierane.

Wszelkie próby „podrzucenia” odpadów, będą zgłaszane na Policję.

×

Wyszukaj w serwisie