polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dnia 26 października 2020 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020 r.  
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  3. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i organizacyjne.
 8. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Zakończenie obrad Sesji.            

 

 

×

Wyszukaj w serwisie