polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Od 17 października 2020 roku powiat strzelecki objęty jest strefą czerwoną

Strefa czerwona, podobnie jak dotychczas obowiązująca na naszym terenie żółta oznacza obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu, w miejscach ogólnodostępnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, kościołach, cmentarzach, w obiektach handlowych i targowiskach. Nie trzeba zakrywać ust i nosa w lasach, parkach i na plażach.

Za Ministerstwem Zdrowia poniżej publikujemy obostrzenia dla powiatów czerwonych, które mają obowiązywać od 17 października 2020 r.

Gospodarka

1) ograniczenia liczby osób w placówkach handlowych;

-w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 os./kasę;

-w sklepach > 100 m2 - 1 os./15m2;

2) działalność gastronomii w godz. 6-21, potem tylko na wynos - co drugi zajęty stolik;

3) transport publiczny 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich;

 

Życie społeczne

4) zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje itp) - od 19.10.;

5) max. 1 osoba na 7 m2 podczas uroczystości religijnych;

6) zgromadzenia publiczne do 10 osób;

 

Edukacja, kultura i sport

7) szkoły wyższe i ponadpodstawowe - nauczanie zdalne (z wyłączeniem zajęć praktycznych);

8) wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

9) wydarzenia kulturalne - do 25% udziału publiczności;

10) zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni;

 

Oprócz powyższego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

1)      lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00, zajęty może być co drugi stolik,   a po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;

2)      ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

3)      wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

4)      w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;

5)      zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Przypominamy o tym, że  do jakiej strefy zaliczony zostanie konkretny powiat, decyduje liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy. Wszystkie obostrzenia i zasady obowiązujące w strefach czerwonej oraz żółtej dostępne są na stronie rządowej.

Poniżej „Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów”

strefy czerwone.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie