polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 20 października br. została podpisana umowa na „Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”.  Zadanie będzie realizowane przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś  z siedzibą ul. Niegolewskich 14, 42-700 Lubliniec.
Umowa opiewa na kwotę 339.803,47 zł brutto. Zadanie zrealizowane zostanie w terminie do dnia 18.12.2020 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,
2. wymianę nawierzchni jezdni – w miejsce zniszczonej trylinki planuje się wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, która ograniczona będzie opornikiem betonowym ustawionym na ławie z betonu C12/15,
3. wymianę podbudowy drogi – projektowana jest dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego z wykorzystaniem rozkruszu betonowego powstałego z rozkruszenia rozebranej trylinki i innych elementów betonowych z rozbiórki nawierzchni drogi,
4. wymianę uszkodzonego i zamulonego kolektora deszczowego,
5. remont istniejących studni rewizyjnych oraz remont wpustów ulicznych,
6. oznakowanie drogi.
 
Zadanie realizowane będzie przy finansowym wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, będącego państwowym funduszem celowym. Dofinansowanie wynosi 70% kosztów realizacji zadania, tj.: 237.862,43 zł.

DSC_0654.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie