polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Od dnia 24 października 2020 r. cała Polska w strefie czerwonej.

 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej obowiązują w całej Polsce. Aktualne są wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

plakat.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie