polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku ze zmianą Kodeksu Spółek Handlowych akcje papierowe tracą moc. Zastąpi je rejestr elektroniczny. W związku z tym Zarząd NITROERG S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nitroerg.pl w zakładce "Akcjonariusze". Pytania związane z dematerializacją akcji można zadawać telefonicznie pod numerem telefonu 32 466 13 91 (infolinia dla akcjonariuszy działa w dni powszednie w godz. 9.00 - 13.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: dematerializacja@nitroerg.pl

Warto zapoznać się z Przewodnikiem po dematerializacji akcji NITROERG S.A. i wezwaniem do złożenia akcji.

PDFPrzewodnik po dematerializacji akcji.pdf

PDFWezwanie akcjonariuszy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie