polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

flaga i godło na www.png

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Dróg Samorządowych
„Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”
Kwota dofinansowania: 236 275,44 zł
Całkowita wartość inwestycji: 337 536,34 zł


Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku drogi gminnej, ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. W efekcie wykonanego remontu wymieniona została nawierzchnia jezdni – w miejsce zniszczonej trylinki wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, która ograniczona jest opornikiem betonowym ustawionym na ławie z betonu C12/152. Nastąpiła wymiana podbudowy drogi -wykonano dwuwarstwową podbudowę z kruszywa łamanego z wykorzystaniem rozkruszu betonowego powstałego z rozkruszenia rozebranej trylinki i innych elementów betonowych z rozbiórki nawierzchni drogi. Wymieniony został  uszkodzony i zamulony kolektor deszczowy. Wyremontowano istniejące studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne. Droga została oznakowana.

×

Wyszukaj w serwisie