polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Trwa remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Całkowita wartość inwestycji to kwota 339.803,47 zł brutto, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 236.275,44 zł. Termin realizacji 20.10.2020 r. – 18.12.2020 r.
W efekcie wykonanego remontu zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni – w miejsce zniszczonej trylinki zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, która ograniczona będzie opornikiem betonowym ustawionym na ławie z betonu C12/152. Nastąpi wymiana podbudowy drogi - projektowana jest dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego z wykorzystaniem rozkruszu betonowego powstałego z rozdrobnienia rozebranej trylinki i innych elementów betonowych z rozbiórki nawierzchni drogi. Wymieniony zostanie  uszkodzony i zamulony kolektor deszczowy. Wyremontowane będą istniejące studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne. 
Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość

.  

 

×

Wyszukaj w serwisie