polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, iż na mocy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzono obowiązkową segregację odpadów.

Nowelizacja ta wiąże się z faktem, że wszyscy bez wyjątku są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady.

W całym kraju obowiązywać będzie Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO).

W naszej gminie dodatkowo jako wydzieloną frakcję zbierany jest także popiół.

Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, a nie można ich już posegregować powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane (jako pozostałości po segregacji).

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o rzetelną segregację odpadów, tak aby w workach/pojemnikach na odpady przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się  wyłącznie odpady danej frakcji. Stwierdzenie podczas kontroli nieprawidłowej segregacji lub jej brak skutkować będzie naliczeniem właścicielowi nieruchomości wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obecnie opłata podwyższona wynosi 56,00 zł za osobę).

Niech mottem przewodnim naszej gminy będzie hasło kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Piątka za segregację”.

Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromny wpływ na ochronę naszej planety, a co za tym idzie naszego zdrowia.

Poniżej zamieszczamy infografikę, przygotowaną przez ww. Ministerstwo, która ułatwia segregację odpadów.

ss.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie