polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Zawadzkie oraz organizacje działające na terenie gminy Zawadzkie.

Konsultacje trwają od 17 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r. w formie zgłaszania pisemnych uwag i propozycji na formularzu, który można złożyć osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w formie listownej, na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie lub w formie elektronicznej na adres .

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 345/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

            PDFZarządzenie Nr 345-XXX-2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia GPPiRPA oraz PN na 2021 r..pdf

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

           PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

  1. Formularz konsultacyjny

           DOCXFormularz konsultacyjny.docx

  1. Klauzula informacyjna

           PDFKlauzula informacyjna.pdf

×

Wyszukaj w serwisie