polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
  1. Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15 kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o.   z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie.
  2. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu ww. decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami właściwych organów.

PDFinfromacja - fotowoltaika.pdf (246,35KB)

PDFObwieszczenie - fotowoltaika.pdf (247,22KB)

×

Wyszukaj w serwisie