polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku z przeprowadzonym corocznym przeglądem stanu technicznego budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia w Kielczy, właściciel budynku tj. Burmistrz Zawadzkiego podjął kroki zmierzające do przywrócenia ww. budynkowi jego świetlności i funkcjonalności. Na początek zlecony został następujący zakres prac remontowych: montaż nowych rynien i haków, montaż dwóch dodatkowych rur spustowych, rozbiórka betonowego zadaszenia nad wejściem do budynku i montaż nowego daszka nad wejściem, montaż balustrady francuskiej, demontaż drewnianych elementów oraz okien werandy. Wykonanie ww. zadań zostało zlecone firmie „Mar-bud” Marcin Richter z siedzibą w Zawadzkiem z terminem realizacji do dnia 19.12.2020 r. Koszt wykonania zadania wynosi: 12.528,00 zł brutto.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie