polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na następujące cele:

  • poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

wykazy poprawa warunków zagospodarowania.pdf

  • rolne,

wykazy rolne.pdf

  • pod kontenery na odzież używaną,

wykazy pod kontenery na odzież.pdf

  • organizowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego.

wykaz organizowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego.pdf

×

Wyszukaj w serwisie