polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

111.jpeg

ZACHĘCAMY
MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWADZKIE
DO SKŁADANIA PROPOZYCJI
ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
GMINY ZAWADZKIE NA 2021 R.
PROPOZYCJE MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 11 STYCZNIA 2021 R.

Wzór formularza zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. dostępny jest na stronie internetowej www.zawadzkie.pl,
a także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Petenta
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 13.
Więcej informacji pod adresem: https://zawadzkie.pl/2557/budzet-obywatelski.html

Czekamy na Państwa propozycje!!!

×

Wyszukaj w serwisie