polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu dzisiejszym (26.01.br.) podpisana została umowa z Firmą  Handlową EURO-STANDARD s.c. Antoni Król i Andrzej Król z Opola na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Zawadzkie – etap I - roboty budowlane.
Zadanie będzie realizowane na wydzielonej części terenu składowiska odpadów w Kielczy.
Termin realizacji zamówienia do 31 maja 2021 r.  Wartość umowy to kwota 646.242,00 zł brutto.
Zadanie będzie współfinansowane przez Unię Europejką ze środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,
2) budowę:
a) budynku magazynowego na gromadzenie odpadów niebezpiecznych,
b) budynku magazynowego na kontenery typu KP7,
c) kontenera prefabrykowanego biurowo-socjalnego,
d) kontenera prefabrykowanego (punkt przekazania rzeczy używanych),
3) posadowienie na odpowiednio przygotowanym fundamencie (zgodnie z projektem budowlanym) wagi samochodowej stalowo – betonowej zagłębionej 5t wraz z jej dostawą,
4) utwardzenie terenu,
5) wykonanie ogrodzenia,
6) wykonanie ścieżki edukacyjnej,
7) wykonanie oznakowania poziomego (na terenie placu) oddzielającego obszary ruchu pojazdów, miejsca postojowe oraz obszary oddziaływania magazynowania odpadów,
8) wykonanie przygotowania terenu poprzez usunięcie krzewów,
9) wykonanie niwelacji terenu,
10) wykonanie nasadzenia krzewów typu Thuje,
11) montaż (zgodnie z projektem budowlanym) zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego wraz z jego dostawą,
12) wykonanie przyłącza wodociągowego,
13) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
14) wykonanie instalacji elektrycznej,
15) wykonanie instalacji monitoringu.

Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę innych materiałów potrzebnych do realizacji ww. robót oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji.
.

DSC_0375.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie