polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Uwaga!

1 lutego rusza nabór na rachmistrzów spisowych.

Gminny Komisarz Spisowy w Zawadzkiem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Będzie on przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w terminie od 1 do 9 lutego 2021 roku.

Więcej informacji i druki do pobrania na stronie  www.zawadzkie.pl w zakładce GMINA/NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU

PDF1. Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych.pdf (114,64KB)

DOCX2. Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021.docx (15,22KB)

PDF3. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021_.pdf (100,52KB)

PDF4. Klauzula informacyjna - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.pdf (107,10KB)

×

Wyszukaj w serwisie