polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informujemy, iż w dniu 2 lutego 2021 r. odbędzie się webinarium poświęcone zmianom i aktualnym problemom związanym  z pozyskiwaniem      i wykorzystywaniem pomocy publicznej  w ramach POLSKIEJ STREFY INWESTYCYJI/SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH, a także innym zachętom podatkowym związanym z inwestycjami, innowacjami lub działalnością badawczo-naukową.

Wydarzenie jest kierowane do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycję oraz działalności  R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających na terenie strefy, zarówno rozważających pozyskanie zachęt inwestycyjnych w związku z planowanymi projektami, jak i korzystających już oraz rozliczających takie zachęty.

            W ramach webinarium omówione zostaną:

- niedawne oraz zapowiadane zmiany w przepisach dotyczących PSI/SSE,

- możliwość dostosowania realizowanych projektów i zobowiązań inwestycyjnych do nowego otoczenia gospodarczego  i warunków finansowych związanych   z pandemią COVID-19,

- stosowanie w praktyce objaśnień podatkowych oraz ogólnej interpretacji Ministerstwa Finansów  w sprawie stosowania przepisów strefowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w kwestii rozliczenia pomocy  w przypadku posiadania więcej, niż jednej  decyzji o wsparcia (zezwolenia strefowego),

- najnowszą praktykę w zakresie rozpoznawania kosztów kwalifikowanych inwestycji w PSI, jak również kalkulacji strefowych oraz pozastrefowych przychodów i kosztów, w tym w zakresie polityki ustalania odpisów amortyzacyjnych,

- możliwość korzystania z dodatkowych zachęt na inwestycje i rozwój, w tym w postaci zwolnienia  z podatku od nieruchomości (także w związku z przedłużeniem obowiązywania unijnych ram pomocy do 2023 roku), grantu rządowego, ulgi B+R, IP Box, czy 50 % kosztów uzyskania przychodu dla personelu twórczego, jak również łączenia tych zachęt  z pomocą publiczną PSI/SEE, 

- planowane nowe rozwiązania dotyczące ulgi na prototyp oraz ulgi na robotyzację przedsiębiorstw,

- aktualne zagadnienia i ryzyka związane z oceną polskich przepisów o PSI (SEE) przez Komisję Europejską

Wydarzenie jest organizowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i kancelarię Dentons.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 513-872-986 lub na pocztę e-mail invest@zawadzkie.pl.

×

Wyszukaj w serwisie