polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 2 lutego 2021 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski przekazał „Koperty życia” oraz zestawy do ochrony osobistej przeciw COVID-19 przedstawicielom Stowarzyszeń Seniorów naszej gminy (tj. Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku).
Akcja pn. „Koperty życia” skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia właściciela koperty takich, jak: dane osobowe, grupa krwi, lista przebytych chorób, wszelkie uczulenia, przyjmowane leki (ich nazwy oraz dawki), dane lekarza prowadzącego oraz kontakt do najbliższych. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
W ten sposób medycy udzielający pomocy mogą uratować życie choremu, który np. jest nieprzytomny, zestresowany, ze względów chorobowych nie potrafi udzielić niezbędnych informacji ratownikom. W takich sytuacjach każda sekunda się liczy.

zdj koperty zycia.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie