polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązujących zasadach zimowego utrzymania chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich. Zgodnie z przepisami prawa właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

×

Wyszukaj w serwisie