polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2021, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy gminy Zawadzkie będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o środki własne gminy oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może sięgać do 100% poniesionych wydatków. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu.

W ramach procedury dofinansowania gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych oraz wybiera wykonawcę zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem ww. dotacji proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r.

Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na ten cel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowych informacji w zakresie usuwania azbestu udziela Pan Grzegorz Wieszołek – stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – (pok. 111, tel. 77 46 23 146).

Dokumenty do pobrania:

PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest - 2021.pdf

PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - 2021.pdf

PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 2021.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie