polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ogłoszenie

 

Urząd Miejski w Zawadzkiem poszukuje chętne osoby, które będą realizowały zadania na podstawie umowy zlecenia, polegające na utrzymaniu czystości na terenie miasta Zawadzkie, a w szczególności:

  • sprzątaniu ulic, chodników, placów i innych obiektów (w tym placu zabaw, boiska, skweru oraz siłowni napowietrznej przy ul. Nowe Osiedle);
  • koszeniu placu zabaw, boiska, skweru przy ul. Nowe Osiedle;
  • pielęgnacji, pieleniu skwerów i kwietników gminnych;
  • nasadzaniu i podlewaniu nasadzonej roślinności;
  • dokonywaniu przeglądów stanu technicznego urządzeń znajdujących się na terenach gminnych oraz ich drobnych napraw.

Wnioski (pisemne) należy składać w terminie do dnia 15 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

W przypadku dodatkowych pytań, proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pod numerem tel. 77 4623 138 lub 77 4623 110.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie