polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Gmina Zawadzkie, reprezentowana przez Burmistrza Zawadzkiego Mariusz Stachowskiego, otrzymała Złoty Certyfikat w dowód uznania za włączenie się w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To wyraz zaangażowania gminy, władz samorządowych i placówek oświatowych w promowanie zachowań prozdrowotnych wśród najmłodszych. Kampania miała na celu kształtowanie wśród najmłodszych mieszkańców miasta zachowań prozdrowotnych i wzmacnianie umiejętności niezbędnych do minimalizowania ryzyka sięgania po środki odurzające wśród osób najbardziej narażonych na ich zgubne działanie.

PDFZłoty Certyfikat.pdf (635,82KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie