polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ (NSP 2021)

1.jpeg

PODSTAWOWE INFORMACJE

W dniu 1 kwietnia 2021 r., (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021)

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

KTO PODLEGA NARODOWEMU SPISOWI POWSZECHNEMU?

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania
  • budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY NARODOWY SPIS POWSZECHNY?

Metody przekazywania danych:

  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej na stronie internetowej GUS (https://spis.gov.pl/) od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Z powodu pandemii COVID-19 obowiązkową metodą przekazania danych będzie spis internetowy.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Opolu lub Gminnym Biurem Spisowym.

Ponadto, w sytuacji, w której osoba zobowiązana do spisu nie będzie miała możliwości spisania się samodzielnie, to będzie mogła to uczynić w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, w którym będzie udostępnione pomieszczenie wraz z odpowiednim sprzętem do realizacji tego zadania. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Uwaga:

W badaniu spisowym są dwa pytania dotyczące narodowości i przynależności narodowo-etnicznej. Jest możliwość wyboru narodowości śląskiej i w takim przypadku należy obrać jedną spośród czternastu odpowiedzi lub kategorię „inna” i znaleźć właściwą narodowość na rozwijanej liście. Jeżeli brak na liści oczekiwanego określenia narodowości, należy wskazać ostatnią pozycję z listy, czyli „inna” i wpisać nazwę.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

 INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać:

  • na stronie internetowej spis.gov.pl
  • od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
  • poprzez kontakt z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Opolu – tel.:  77 423 01 10 e‑mail: 
  • kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym w Zawadzkiem 77 4623 117, e-mail .
×

Wyszukaj w serwisie