polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Lokalizacja: Żędowice, ul. Renarda, nr działki 1727 i 1728

Opis:

Likwidacja kałuży powstającej po deszczach oraz po roztopach w rejonie połączenia dróg gminnych ul. Renarda oraz ul. Wojska Polskiego w Żędowicach (zabudowa studzienki osadnikowej zwieńczonej wypustem ulicznym oraz połączenie jej odpływu z istniejąca siecią kanalizacji deszczowej). Naprawa infrastruktury wylotu deszczowego, który jest ujściem wód opadowych i roztopowych do piaskownika, a dalej do kanału wraz z wymuszeniem konkretnego kierunku odpływu wód powierzchniowych odprowadzonych m. in. z pobliskiej drogi gminnej ul. Wojska Polskiego.

Koszt: 7.500,00

×

Wyszukaj w serwisie