polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie na 2021 r. – kiedy i jak głosować?


          Informujemy,  że  od  dnia  12 marca  do  dnia  01 kwietnia  2021  br.  mieszkańcy  gminy Zawadzkie będą mogli głosować na zadania zakwalifikowane do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję jak zagłosować:

 1. Lista zadań zakwalifikowanych do glosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. zamieszczona jest na stronie internetowej www.zawadzkie.pl
  (zakładka „Gmina” – „Budżet Obywatelski”).

 

 1. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Zawadzkie. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

 1. Głosowanie odbywać się będzie:
  • w wersji elektronicznej pod adresem:
  • w wersji papierowej; kartę do głosowania na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. należy złożyć w zamkniętej kopercie
   w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu lub w specjalnej urnie znajdującej się w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie albo przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

 

 1. Formularze w wersji papierowej można pobrać:
  • bezpośrednio ze strony internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce
   „Gmina” – „Budżet Obywatelski”;
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (ul. Dębowa 13);
  • w siedzibie Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem (ul. Dębowa 13A);
  • w budynku Kinoteatru w Zawadzkiem (ul. Dworcowa 3);
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (ul. Dębowa 11);
  • u sołtysów ( dot. sołectw Kielcza oraz Żędowice).

 

 1. Głosować można tylko na jedno zadanie.

 

 1. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:
 • na karcie nie wybrano żadnego zadania;
 • na karcie wybrano więcej jak jedno zadanie;
 • nie wypełniono wszystkich wymaganych pól na karcie do glosowania;
 • w przypadku wypełnienia przez jedna osobę więcej niż jednej karty do głosowania
  (w tym przypadku wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne);
 • wersja papierowa nie została podpisana;
 • zagłosowano jednoczenie papierowo i elektronicznie.

 

Pobierz kartę:

KARTA DO GŁOSOWANIA BO.docx

 

×

Wyszukaj w serwisie