polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż  Rada Miejska w Zawadzkiem, na podstawie przygotowanego projektu, podjęła  w dniu 22 lutego 2021 r. uchwałę Nr XXVI/198/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 roku. Zwolnienie dotyczy II i III raty opłaty należnej w 2021 roku.

Wyżej wymieniona pomoc dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne czyli, jak wyżej, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zwroty będą dokonywane z mocy uchwały Rady Miejskiej (bez konieczności składania wniosku).

×

Wyszukaj w serwisie