polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Sprzątanie wokół Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

 

W dniu 19 marca br. Burmistrz Zawadzkiego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przeprowadzili akcję zamiatania po zimie ulicy Dębowej i parkingu przed Urzędem Miejskim. Akcja ta miała na celu wywiązanie się z obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminie, a także zaoszczędzenie pieniędzy budżetowych, których jak wiadomo zawsze jest zbyt mało w stosunku do zadań i potrzeb, jakie gmina ma do realizacji.Do akcji sprzątania przyłączyli się także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem oraz pracownicy Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem. Wszystkim zaangażowanym w prace zamiatania pozimowego dziękujemy!

 

×

Wyszukaj w serwisie