polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Lista pytań w NSP 2021:

https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

KOGO OBEJMUJE SPIS?

Wszystkich Polaków i cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe oraz przebywający czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie).

Polaków, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas są zameldowani na pobyt stały w Polsce.

JAKIE INFORMACJE BĘDĄ ZBIERANE W TRAKCIE SPISU?

W spisie powszechnym zostaną zebrane informacje dotyczące:

  • charakterystyki demograficznej,
  • poziomu wykształcenia,
  • aktywności ekonomicznej,
  • migracji wewnętrznych i zagranicznych,
  • charakterystyki etniczno-kulturowej,
  • gospodarstw domowych i rodzin,
  • stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

 

×

Wyszukaj w serwisie