polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną aplikacji spisowej. Dane wprowadzone w wersji demonstracyjnej nie są pobierane do systemu statystyki publicznej i nie podlegają przetwarzaniu. Wszystkie dane wprowadzone do tej wersji aplikacji są przechowywane tylko na czas pracy z aplikacją na stronie https://demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

W historii polskiej statystyki publicznej, po raz pierwszy przystąpienie do spisu powszechnego jest obligatoryjne a odmowa wypełnienia tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny

×

Wyszukaj w serwisie