polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

PDFFormularz ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami).pdf (420,69KB)

Informujemy, iż z uwagi na ograniczoną możliwość bezpośrednich spotkań z Mieszkańcami, jak również mając na uwadze starania o rozwój gminy Zawadzkie oraz podniesienie poziomu życia i zadowolenia Mieszkańców gminy, Burmistrz Zawadzkiego podjął decyzję o przeprowadzeniu ankiety, której założeniem jest pozyskanie informacji, uwag, spostrzeżeń Mieszkańców na potrzeby planowania działań oraz określenia kierunków rozwoju gminy Zawadzkie, a także poprawy życia Mieszkańców.

Ankieta jest anonimowa (poza osobami chcącymi wziąć udział w losowaniu nagród), co oznacza, że na żadnym etapie analizy danych nie będą ujawniane odpowiedzi pojedynczych osób. Osoby, które wypełnią ankietę mają szansę otrzymać nagrody pieniężne – 3 nagrody w wysokości 200 zł każda. Aby wziąć udział w losowaniu nagród pieniężnych należy wypełnić ankietę i podać swój numer telefonu.

 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety (formularz ankiety dołączony do „Krajobrazów Zawadzkiego”, możliwy do pobrania także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, u Sołtysów oraz ze strony www.zawadzkie.pl).

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. wypełnić ankietę;

2. zapoznać się z regulaminem, na ankiecie wpisać wyraźnie swój numer telefonu (który posłuży do skontaktowania się w sprawie losowania nagrody);

3. potwierdzić fakt zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie podpisu, a także wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Mieszkańców małoletnich, którzy chcą wziąć udział w losowaniu nagród);

4. wypełnioną ankietę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (papierowo lub internetowo) w terminie do dnia 14 maja br. – w jeden z poniższych sposobów:

  • przesyłać na adres pocztowy: Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (ul. Dębowa 13,
    47-120 Zawadzkie),
  • dostarczyć osobiście do specjalnej skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu,
  • dostarczyć osobiście do specjalnej skrzynki znajdującej się u sołtysów wsi Kielcza oraz Żędowice,
  • skorzystać z poczty elektronicznej i wysyłać scan wypełnionej ankiety (format .pdf) na adres: .

 

Publiczne losowanie szczęśliwych numerów odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w dniu 21 maja 2021 r.
Organizator Ankiety będzie informować telefonicznie (zgodnie ze wskazanym numerem telefonu) Osoby, które wypełniły wylosowane ankiety, celem ustalenia sposobu odebrania nagród.

 

Poniżej:

Zarządzenie Nr 470/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie oraz określenia wzoru Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie

PDFZARZĄDZENIE NR 470XXXI2021 BURMISTRZA ZAWADZKIEGO z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie oraz określenia wzoru Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie.pdf (478,75KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie